Bureau Erkenningen

Bureau Erkenningen zorgt voor het uitgeven van 'Bewijzen van Vakbekwaamheid' (licenties). Deze licenties zijn verplicht wanneer je als professional bezig bent met de chemische gewasbescherming of bij de chemische bestrijding van mollen en woelratten.

Bureau Erkenningen heeft twee wettelijke taken, die zij uitvoert in opdracht van de minister van Economische Zaken.

  1. Bureau Erkenningen registreert de geslaagde examenkandidaten en is verantwoordelijk voor het maken en versturen van de licenties. 
  2. Bureau Erkenningen stelt organisaties in staat kennis aan te bieden en bewaakt de kwaliteit van het aanbod.

Licenties worden voor 5 jaar verstrekt. In deze vijf jaar is de houder ervan verplicht om zijn of haar kennis te actualiseren door het volgen van kennisaanbod. Bureau Erkenningen beoordeelt organisatorisch en inhoudelijk het kennisaanbod op het gebied van gewasbescherming. Bij positieve beoordeling kan het aanbod worden uitgevoerd en worden gevolgd door de licentiehouders.

Lees op de website van Bureau Erkenningen hoe je een 'Bewijs van Vakbekwaamheid' (licentie) kunt behalen en verlengen.