AOC Keurmerk

Het AOC Keurmerk is een landelijke certificering voor de Wet Natuurbescherming. De nieuwe Wet natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

Het AOC Keurmerk is opgezet voor alle cursisten en studenten die buiten beheer- en onderhoudsmaatregelen uitvoeren en aantoonbaar zorgvuldig moeten kunnen handelen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Ook kun je hiermee toetsen of je huidige deskundigheid op peil is.

Het AOC Keurmerk is een onderdeel van Bureau Erkenningen (gewasbeschermingslicenties). De organisatorische opzet geeft een degelijke structuur aan borging en erkenning van het AOC Keurmerk. Alle inhoudelijke en organisatorische aspecten van het AOC Keurmerk worden begeleid door onafhankelijke deskundigen.

>> ga naar de website van AOC Keurmerk